Een muzikaal intermezzo

Een training voor jongvolwassenen met een depressie voor hulp op de momenten dat er geen professionele hulp mogelijk is - alleen of samen met een vriend of ouder